+421905129955  mondax@mondax.sk

 

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Z hľadiska zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup našim klientom ponúka značné finančné a časové úspory a maximalizáciu využitia dostupných informácií.

 

Výhody externého účtovníctva

  • Budete mať nižšie náklady ako za stáleho pracovníka

  • Šetria váš čas, nemusíte sledovať nové predpisy v daňovej oblasti a účtovnej oblasti

  • Nezabudnete zaplatiť žiadne dane

  • Už žiadne zaťažovanie a starosti s účtovníctvom

  • Usporíte za nákup odbornej literatúry a potrebných školení

 

 

Uvedené výhody môžete mať aj Vy

Ak sa rozhodnete využiť služby MONDAX s.r.o. môžete všetky uvedené výhody s vedením účtovníctva mať aj Vy. Skončite so starosťami, či máte správne všetky účtovné prípady, viac svojho času získate a využijete na to, na čo uznáte.

  • Okrem uvedených výhod ponúkame našim zákazníkom predovšetkým individuálny prístup k ich účtovným/daňovým požiadavkám a potrebám

  • Ručíme za správnosť účtovníctva

  • Naše ceny zodpovedajú kvalite a možnostiam našich klientov

  • Poradíme ako ušetriť

 

 

Ponuka služieb

 

 

Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

 

 

 

Naši partneri

 

 

 

 

Blog