+421905129955  mondax@mondax.sk

Povinnosti zamestnávateľa, pri zamestnaní cudzinca na Slovensku

Čoraz viac sa na Slovensku stretávame s cudzincami, ktorí majú pracovný pomer s tuzemským zamestnávateľom, alebo vykonávajú funkciu konateľa. Medzi dôvody zamestnávania cudzincov môže patriť rast minimálnej a priemrnej mzdy, rastúci počet voľných pracovných miest, či zdanlivý rast ekonomiky Slovenskej republiky. Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý zamestnáva občana EÚ má povinnosti najmä voči:

  1. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je povinný informovať do 7 dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania o vzniku pracovnoprávneho vzťahu.
  2. Sociálnej poisťovni, kde je povinný prihlásiť svojho zamestnanca. Ak ide o prvého zamestnanca, tak sa od neho vyžaduje registrácia zamestnávateľa a zamestnanca v Sociálnej poisťovni. Pozor ! Registračný list FO nie je možné zaslať elektornicky, ale je potrebné predložiť ho na tlačive pobočke a tá podľa dátumu narodenia a pohlavia vygeneruje evidenčné číslo cudzinca „EČC“, ktoré nahrádza rodné číslo pri identifikácii zamestnanca cudzinca v SP. Zamestnávateľ ďalšie RLFO za cudzieho štátneho príslušníka zasiela už elektronicky.
  3. Zdravotnej poisťovni – cudzinec bude poistencom v SR ak má pracovný pomer iba na území SR. Ak má cudzinec prácu aj v inom členskom štáte, zdravotné poistenie mu nevznikne na Slovensku a to na základe nariadenia, že zamestnanec nemôže byť zdravotne poistený v dvoch štátoch zároveň.

Ak teda plánujete zamestnať cudzinca, pripravte si aspoň jeden pracovný deň na splnenie všetkých zakonných náležitostí.