+421905129955  mondax@mondax.sk

Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkend od roku 2018 a 2019

Národná rada SR zvýšila príplatky za prácu. Zamestnanci tento krok vítajú, pre zamestnávateľov to však znamená zvýšenie nákladov.

Od 01.05.2018 si niektorí zamestnanci polepšia na výplatnej páske. Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zvýšia príplatky za nočnú prácu, prácu cez sviatky a cez víkendy. Zvyšovanie príplatkov (okrem príplatku za sviatok) sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá fáza sa uskutoční od 01.05.2018, druhá od 01.05.2019. Pri nočnej práci poslanci Národnej rady SR zároveň upravili príplatky rôzne - v závislosti od toho, či ide o rizikovú prácu alebo nie.

Ako sa zvýšia príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov od 1. 5. 2018 a od 1. 5. 2019

Pripravili sme stručný prehľad príplatkov podľa jednotlivých druhov práce. Príplatky za prácu sú určené v percentách a odvíjajú sa od minimálnej hodinovej mzdy. Zároveň uvádzame, o koľko Eur sa zvýši hodinová mzda s príplatkom. Uvedená suma je však minimálna suma príplatku, ktorá je daná pre každého zamestnanca bez ohľadu na náročnosť práce (okrem nočnej práce, pri ktorej rizikové povolania majú vyššie príplatky). Zamestnávatelia tak môžu zamestnancom poskytnúť aj väčšie príplatky. Tieto príplatky sa týkajú všetkých zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, ako aj zamestnancov vo verejnej sfére.

Príplatky za nočnú prácu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

  Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
Nerizikové povolanie 20 % (0,55 Eur za hodinu) 30 % (0,82 Eur za hodinu) 40 % (1,1 Eur za hodinu)
Rizikové povolanie 20 % (0,55 Eur za hodinu) 35 % (0,96 Eur za hodinu) 50 % (1,37 Eur za hodinu)

Príplatok za prácu počas sviatkov od 1. 5. 2018

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018
50 % (1,38 Eur za hodinu) 100 % (2,76 Eur za hodinu)

Príplatok za prácu v sobotu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
0 % 25 % (0,69 Eur za hodinu) 50 % (1,38 Eur za hodinu)

Príplatok za prácu v nedeľu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
0 % 50 % (1,38 Eur za hodinu) 100 % (2,76 Eur za hodinu)

Pre lepšie pochopenie uvedieme nasledovný príklad. Predstavme si, že vlastníme reštauráciu, ktorá ako každá iná, má otvorené aj cez víkendy, sviatky, a večer do 22:00, okrem piatku, kedy je otvorené do 00:00. Zamestnávame celkovo 8 zamestnancov. Každý z nich má hrubý plat 940 Eur pri 160 hodinovom pracovnom mesiaci. Hrubý plat je teda 720 Eur. Každý zamestnanec do mesiaca odpracuje 2x celý víkend (10 hodín za deň), 1x sviatok (opäť 10 hodín za deň), a 2x pracuje v piatok do 00:00. Pracovný čas zamestnanca v piatok od 22:00 do 00:00 je preto potrebné posudzovať ako nočnú prácu.

Každý zamestnanec tak do mesiaca odpracuje 20 hodín v sobotu, 20 hodín v nedeľu, 10 hodín vo sviatok a 4 hodiny nočnej práce v piatok, za ktoré mu zamestnávateľ musí poskytnúť vyššie uvedené príplatky.

Celková výška príplatkov pre každého zamestnanca za jeden kalendárny mesiac od 01.05.2018 tak predstavuje sumu 72,28 Eur (20 x 0,69 Eur za prácu v sobotu; 20 x 1,38 Eur za prácu v nedeľu; 10 x 2,76 Eur za prácu vo sviatok; 4x 0,82 Eur za nočnú prácu). Celková hrubá mzda každého zamestnanca sa príplatkami zvýši na 792,28 Eur.

Výnimka zo zvyšovania príplatkov od roku 2018 a 2019

Národná rada SR však zamestnávateľom umožnila uplatniť si výnimku z vyššie uvedených minimálnych príplatkoch na základe tzv. derogačnej klauzuly. Podstatou tejto klauzuly je, že zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu alebo v nedeľu budú môcť zamestnávatelia upraviť v kolektívnej zmluve alebo priamo v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. V pracovnej zmluve je to však možné iba ak vo firme nie sú zriadené odbory a zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Pričom minimálne príplatky zavedené takýmto spôsobom môžu byť nižšie ako bez uplatnenia tejto výnimky. Túto výnimku môžu využiť iba zamestnávatelia, u ktorých uvedený druh práce, teda napr. nočná práca alebo práca v nedeľu, je prevažným druhom práce pri danom zamestnávateľovi. Zároveň túto výnimku však nemožno použiť pri práci vo sviatky.

Pri práci v noci sa pri využití derogačnej klauzuly príplatok od 01.05.2018 zvýši najmenej na 25% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 35% minimálnej mzdy. Pri nočnej práci si zamestnávateľ nemôže túto výnimku uplatniť pri rizikových prácach.

Pri práci v sobotu sa pri využití derogačnej klauzuly zvýši príplatok od 01.05.2018 najmenej na 20% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 45% minimálnej mzdy. Za prácu v nedeľu sa pri uplatnení tejto výnimky môžu poskytnúť príplatky od 01.05.2018 najmenej vo výške 40% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej vo výške 90% minimálnej mzdy.Zdroj: www.podnikajte.sk