+421905129955  mondax@mondax.sk

Živnosť alebo PO?

Každoročné zvyšovanie odvodového zaťaženia pre živnostníkov podstatne sťažuje podmienky na podnikanie. Na Slovensku už dlhodobo prevláda nespokojnosť s vývojom podnikateľského prostredia v kruhu drobných živnostníkov. Prečo štát zvýhodnňuje zahraničné spoločnosti pred tuzemským podnikateľom? Podpora zahraničných investorov v podobe rôznych stimulov či daňových úľav zasahuje veľmi negatívne hlavne malých podnikateľov a živnostníkov. Štát nielenže živnostníkov nepodporuje, naopak neústále sa zvyšujúce odvody, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vytvárajú stále menej a menej priaznivé prostredie pre podnikanie.

Bol by riešením prechod na právnickú osobu ak chcú prežiť? Ak sa zameriame na začatie podnikania, živnosť sa zdá byť výhodnejšia z hľadiska vynaloženého času a nákladov oproti založeniu vlastnej s.r.o.

Od 1.1.2017 musí SZČO platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac.

V prípade konateľa s.r.o. sa to odvíja od spôsobu získavania príjmov z podnikania. Spoločník s.r.o sa môže vo vlastnej firme zamestnať, z tohto príjmu však musí platiť zdravotné aj sociálne poistenie a daň z príjmov. Ak ale spoločníkovi v priebehu roka postačujú nízke alebo žiadne príjmy, po skončení príslušného roka si môže vyplatiť dividendy - podiely na zisku. Práve podiely na zisku sú možnosťou, ako sa môže spoločník dostať k peniazom zo svojej s.r.o. s čo najvyššou úsporou na daniach a odvodoch. Dividendy zo zisku vytvoreného za účtovné obdobie po roku 2017 sa budú zdaňovať zrážkovou daňou pri použití sadzby 7%.