+421905129955  mondax@mondax.sk

Nový zoznam voľných živností 2018

Ministerstvo vnútra SR prináša v nepravidelných intervaloch aktualizované zoznamy živností, vrátane odporúčaných znení voľných živností. Na tomto mieste si môžete stiahnúť aktuálne zoznamy živnosti. Pre rok 2018 je platný aktualizovaný zoznam voľných živností vydaný v marci 2018. V porovnaní s predošlým zoznamom došlo hneď k niekoľkým zmenám.

Odporúčame pri založení s.r.o. alebo založení živnosti používať vždy aktuálne označenia predmetov podnikania platné v čase ich ohlasovania. Predídete tak komplikáciám na okresnom úrade a zrýchlite proces vydania živností.

Pri voľných živnostiach stále platí, že je možné uviesť aj iné označenie živnosti, ktoré nie sú uvedené v odporúčanom znení voľných živností. Podmienkou pri takomto postupe je, že musí byť dodržaná požiadavka určitosti a zrozumiteľnosti označenia predmetu podnikania. Napriek takejto možnosti odporúčame vybrať si zo zoznamu odporúčaných označení voľných živností, nakoľko vlastné formulácie často nespĺňajú predstavy okresného úradu najmä s ohľadom na dostatočnú určitosť a zrozumiteľnosť formulácie a v konečnom dôsledku sa proces vydania živností môže skomplikovať a značne predĺžiť.

Zoznamy živností platné pre rok 2018 si môžete stiahnuť tu:

Voľné živnosti
Remeselné živnosti
Viazané živnostiZdroj: www.sroonline.sk