+421905129955  mondax@mondax.sk

Naše VýhodyPoistenie profesijnej zodpovednosti

Naša spoločnosť MONDAX s.r.o.využíva pri svojom podnikaní poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu, čím definitívne eliminuje možné riziko súvisiace s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.Celoúzemný outsourcing

Externé vedenie účtovníctva ponúkame nielen v rámci košického kraja, ale v rámci celého Slovenska. Vzdialenosť dnes nie je prekážkouReporting a pravidelné ekonomické poradenstvo

Pravidelnosť v spracovaní účtovných dokladov je základom k poskytovaniu aktuálnych informácií o dosiahnutých výsledkoch pre našich zákazníkov. Samozrejmosťou je aktívne riešenie a zodpovedanie Vašich otázok vo vzťahu k Vášmu podnikaniu.Náhradné plnenie cez chránenú dielňu

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinný zamestnávať taktiež občanov so zdravotným postihnutím. Ak túto povinnosť nesplní, je povinný zaplatiť „pokutu“ resp. zadať zákazku chránenej dielni, ktorou je aj naša spoločnosť, a usporiť tak viac než 100 € za každého povinne nezamestnaného zamestnanca so zdravotným postihnutím.Vymáhanie pohľadávok

V spolupráci s advokátskou kanceláriou máte Vaše úhrady neustále pod kontrolou. Váš cash - flow je pre nás dôležitýKomunikácia s DÚ, poisťovňami

Komunikácia s daňovým úradom a ostatnými inštitúciami je pre nás samozrejmosťou.