+421905129955  mondax@mondax.sk

Služby

 

Profesionálny prístup a Vaša spokojnosť je našou hlavnou prioritou. Výsledkom našej práce je spokojný zákazník, ktorý prenechal všetku starosť o svoje dane a účtovníctvo nám. Ponúkame Vám správne a bezchybne vedené účtovníctvo v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou.

 

Naša spolupráca s klientami prebieha nasledovne:

Vedenie (jednoduchého alebo podvojného) účtovníctva:

 • klient je pridelený jednému účtovníkovi,
 • do 10 dňa po ukončení mesiaca nám doručí všetky účtovné doklady- väčšie firmy v prípade vedenia Online účtovníctva, sa doklady od klienta prenášajú elektronicky PDF naskenovaný doklad alebo faxom,
 • u nás doklady zaúčtujeme, vyhotovíme daňové priznania k DPH do zákonom stanovenej lehoty následne zasielame klientovi informáciu o finančnej situácii a výsledku hospodárenia, neuhradených záväzkoch a pohľadávkach ( elektornickou formou v PDF formáte, v exceli, alebo v ineje podobe),
 • v niektorých prípadoch sme s klientim dohodnutí aj na vyhotovovaní faktúr ,
 • tlačové výstupy môžeme zabezpečiť aj v jazykovej mutácii (anglickej, nemeckej),
 • po ukončení roka prebieha činnosť súvisiaca s uzatváraním účtovných kníh

Spracovanie miezd:

 • elektronickou alebo papierovou formou nám klient poskytne podklady na spracovanie miezd,
 • účtovník spracuje mzdy a dohodnutou formou odošle klientovi výpatné pásky
 • my zabezpečíme odoslanie všetkých výkazov.

Ďalšie služby:

 • vedenie pomocných evidencií ( dlhodobý majetok, skladová evidencia a iné),
 • evidencia faktúr (odberateľské, dodávateľské, pohľadávky, záväzky, proforma faktúry, objednávky),
 • vystavovanie prevodných príkazov,
 • účtovné poradenstvo,
 • podklady na spracovanie priznaní ku všetkým daniam,
 • vyplnenie daňových registrácií,
 • poradenstvo pri založení firmy,
 • pomoc pri vypracovaní žiadosti o úver a podnikateľského zámeru,