+421905129955  mondax@mondax.sk

PODNIKATEĽSKÉ PLÁNY

 

Začiatky v podnikaní sú ťažké a jednou z hlavných otázok je, kde získať vstupný kapitál na rozbeh začiatkov podnikania. Kde získať potrebný kapitál? Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytuje za istých podmienok príspevok na podnikanie. I napriek tomu, že podmienky na získanie takéhoto príspevku sa sprísnili, je možné ho získať na základe dobre pripraveného podnikateľského plánu. Predložením podnikateľského plánu komisii je možné získať na rozbeh podnikania až 4531,84 €. To ako využijete daný prispevok, je už na Vás - či už nákupom tovaru, či služieb potrebných k rozbehnutiu podnikania. Dokonca príspevok môžete využiť aj na povinné poplatky, napr. zdravotné odvody, reklamu, účtovníctvo atd. Pravidlá a podmienky na získanie príspevku sa menia, preto je potrebné si pred žiadosťou o daný prispevok overiť aktuálne informácie.Obráťte sa na nás a my Vám vypracujeme podnikateľský plán šitý na mieru pre Vaše podnikanie!Pre koho je príspevok na podnikanie určený ?

 • záujemcovi, ktorý je evidovaný v evidencii ÚPSVaR po dobu aspoň 3 mesiace ako nezamestnaný
 • záujemcovi, ktorý za posledných 6 mesiacov pred zaradeným do evidencie v ÚPSVaR ukončil podnikanie ako SZČO a je vedený aspoň 12 mesiacov v evidencii ÚPSVaR
 • záujemcovi, ktorý bude podnikať ako živnostník alebo bude vykonávať poľnohospodársku výrobu
 • záujemcovi, ktorý požiada o príspevok písomne
 • záujemcovi, ktorý bude prevádzkovať živnosť nepretržite najmenej tri roky

 

Kde a ako sa žiada o príspevok na podnikanie?

 • žiadosť sa podáva v písomnej forme na príslušnom ÚPSVaR, kde bude podnikateľ vykonávať podnikateľskú činnosť, na základe adresy sídla firmy alebo adresy trvalého pobytu podnikateľa

 

Čo je potrebné splniť na úspešné získnie dotácie na podnikanie?

 • vypracovať podnikateľský plán
 • absolvovať prípravu na podnikanie, ktorú zabezpečuje ÚPSVaR
 • vykonať obhajobu a absolvovať test

 

Aké sú špecifiká príspevku ?

 • výška príspevku sa vypočítava od celkovej ceny práce a je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese
 • posudok je komisiou vydaný na základe absolvovanej obhajoby
 • príspevok je rozdelený do dvoch častí: v prvom roku 60 % z celkovej výšky príspevku a následne 40 % v druhom roku
 • príspevok sa posudzuje ako zdaniteľný príjem