+421905129955  mondax@mondax.sk

ÚČTOVNÍCTVO

 

Naša spoločnosť disponuje profesijným poistením zodpovednosti za škodu do výšky 30 000€.


Ponúkame Vám našu spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Kompletné vedenie podvojného účtovníctva

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Daňové priznania

 • vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní

Mzdy a personalistika

 • vedenie mzdovej a perosnálnej agendy

Preverenie účtovníctva

Preverenie účtovníctva má za cieľ vykonať kontrolu účtovníctva účtovnej jednotky, aj takej, ktorá nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Dôraz je kladený na kontrolu systému, teda predovšetkým na kvalitu interných kontrol, analýzu účtovných postupov (použité metódy a spôsoby), analýzu účtovného informačného systému, atď. Výsledky kontrol vždy konzultujeme a prejednávame s klientom a je na ňom, či odporúčania prijme.

Dozor nad  internou prácou Vašich účtovníkov

Pokiaľ ide o garantovaný účtovný dozor vrátane právneho servisu, zastrešíme celé vaše vedenie účtovníctva - prácu vášho účtovného strediska. Na naše poradenstvo sa môžete spoľahnúť, konkrétne za správnosť zaúčtovania dokladov, správne vyčíslenú daň z pridanej hodnoty či základ dane.

 

Okrem toho poskytujeme :

 • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
 • riešenie rozsiahlejších či spečifických účtovných problémov a zadaní (napríklad komplexný servis v oblasti podnikových kombinácií či kapitálových akvizíc)
 • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných závierok
 • spolupráca v oblasti konsolidácie
 • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
 • … a mnoho ďalšieho